Axel Palm

Axel Palm är Youtube-ambassadör i Norden och på sin kanal är han först ut med infotainment i Sverige på Youtube.