Bli Creator

Bli Creator

Vill du bli en del av ENT? Vi vill gärna höra från dig!

Fyll i dina sociala medier (fyll endast i de du jobbar aktivt med som har en öppen profil)
Jag har läst och godkänner villkoren.

Laddar
Genom att bekräfta dessa villkor (”Villkoren”) och registrera dina uppgifter (”Uppgifterna”) på vår webbplats www.entnetworks.se samtycker du till att TV4 AB får behandla Uppgifterna på det sätt som är nödvändigt för att kunna hantera och bedöma de intresseanmälningar som inkommer till oss. Detta innebär t.ex. att vi sparar Uppgifterna hos oss och gör dem sökbara, detta för att underlätta administration och urval. Vi kan också komma att använda Uppgifterna för att skicka ytterligare information till dig om ENT eller motsvarande tjänster hos TV4 eftersom vi tror att just du har ett intresse av detta. Du ansvarar för att Uppgifterna är korrekta. Om du är under 18 år är det viktigt att även målsman gett sitt samtycke till din anmälan.

Vissa av Uppgifterna är att anse som personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL). TV4 behandlar alla personuppgifter i enlighet med PuL samt den integritetspolicy som du hittar här

© 2016 TV4 AB

Stäng